-

kosmisch middenbouw

Img width 300 643px haeckel hepaticae levermossen
Voor juni en juli zijn er nog twee kosmische thema's, die worden gecombineerd.
Juni: Indeling plantenrijk;  Juli: indeling dierenrijk.

In de eerste week van juni heeft de bij centraal gestaan omdat het bijenmaand is, er zijn via de stichting Honey Highway bloemzaden besteld, die de kinderen in de schooltuin gaan zaaien in perken en zaadbommetjes gaan maken. We hopen op richtlijnen van de gemeente waar we om het schoolgebied mogen zaaien. De leerlingen hebben de eerste dinsdag een les gehad over de bijenwereld en in diezelfde week heeft een imker de klassen bezocht. 

De komende weken gaat de aandacht uit naar uitdieping van de Second Great Lesson - Coming of Life. Elke vorm van leven draagt bij aan de aarde.

botanica: plantenstudie, de komst van de planten, indeling van plantenrijk, soorten planten
dierenrijk: indeling gewervelden/ongewervelden en welke groepen horen daarbij

Planten zijn in te delen in vijf grote groepen. Dit zijn de volgende:

·        Wieren of algen

·        Mossen

·        Paardenstaarten

·        Varens

·        Zaadplanten

Deze zijn momenteel ook in de klassen aanwezig!

Beide thema's hebben raakvakken met eerdere lessen het afgelopen jaar (bloemen, bladeren, inwendige en uitwendige delen van dieren)