Flex-pakketten

Bij Casa kunnen ouders uit verschillende pakketten kiezen die hun gezinssituatie het beste past. Het basispakket, het totaalpakket of een tussenvorm: het NSO-pakket. Alle Flex-pakketten voldoen aan de verplichte 940 schooluren per jaar. Onderaan deze pagina vindt u een overzicht met de tarieven van de verschillende pakketten.

Basispakket

Kinderen met een basispakket kunnen binnenlopen vanaf 8.00 uur. School begint om 8.30 uur en eindigt om 14.00 uur. Kinderen hebben dus vijf gelijke dagen les. Reguliere schoolvakanties van Pijnacker zijn van toepassing. Onderaan deze pagina vindt u het vakantierooster.

Totaalpakket

Het totaalpakket bestaat uit de jaarlijkse minimale eis van 940 lesuren per kind, maar dit pakket biedt ook de flexibiliteit voor de kinderen om te profiteren van nog meer tijd op school dan wat de wet vereist.  

Naast de vijf reguliere onderwijsdagen tot 14.00 uur kunnen ouders kiezen of hun kind 2, 3, 4, of 5 dagen tot uiterlijk 18.00 uur per week naar school gaat. Daarnaast hebben kinderen die het totaalpakket hebben ‘s ochtends vrije inloop tussen 8.00 en 9.00 uur en kunnen zij, naast de door Casa vastgestelde vrije dagen, vrij vakantie opnemen. 

Om aan de Onderwijsinspectie en de Leerplichtambtenaar te kunnen aantonen dat wordt voldaan aan het minimum van 940 lesuren wordt er een urenregistratie bijgehouden.

Voordelen totaalpakket

Goed, volledig Montessori onderwijs zoals het bedoeld is door Maria Montessori is eigenlijk alleen mogelijk op lange dagen. Er bestaat in de Montessori pedagogiek/filosofie geen scheiding zoals wij die in Nederland kennen, tussen school- en opvangactiviteiten. Onderaan deze pagina vindt u een pagina met een groot aantal voordelen van het totaalpakket voor kinderen en ouders.

NSO-pakket

Tot slot is er nog een tussenvorm mogelijk. Het NSO-pakket. Dit pakket is gelijk aan het basispakket, aangevuld met twee tot vijf middagen naschoolse opvang.  Er kan tijdens de vakanties dus geen NSO worden afgenomen.