Log-in voor Casa ouders

Deze pagina bevat gegevens over het gebruik van MRX en Flexkids.

Log-in voor MRX

Montessori Records Xpress (MRX) is het Montessori kindvolgsysteem van Casaschool. In MRX kunt u bekijken waar uw kind op Casa mee werkt en wat hij oefent of inmiddels beheerst. U kunt ook gebruik maken van een videotheek, waar u interessante filmpjes over Montessori in de praktijk kunt bekijken. Daarnaast worden in MRX de klassenlijsten bijgehouden en kunt u deze inzien.

Log hier in: https://www.montessorirx.com/

Een handleiding voor het gebruik van MRX vindt u onder aan deze pagina.

Log-in voor Flexkids

Flexweb is het administratieve systeem van Casaschool. In de portal kunnen ouders:

  • Persoonlijke gegevens bekijken en indien nodig aanpassen/aanvullen
  • Facturen, contracten, jaaropgaven en andere door Casa te publiceren documenten bekijken.
  • Gewenste wijzigingen in het opvang contract aanvragen.
  • Ruildagen en extra incidentele opvang aanvragen.
  • Vakantie en afwezigheid melden.
  • Een inschrijving doen voor een nieuw zusje of broertje.

De koppeling naar Flexweb ouders login: https://casaschool.flexkids.nl/user/ouder

Besloten Facebookgroep voor ouders

Op Facebook wordt een besloten groep voor en door ouders beheerd. In deze Facebookgroep worden tips geplaatst maar kunnen ouders ook onderling tips uitwisselen. U kunt zich aanmelden voor deze Facebookgroep door een email te sturen aan [email protected]