Missie, visie en ambitie

Stel je een plek voor waar kinderen hun wereld kunnen verkennen, nieuwe kennis kunnen ontdekken en hun talenten kunnen ontwikkelen, een plek waar ze gekoesterd worden en zich vrij voelen om op hun eigen tempo te werken; een leeromgeving waar kinderen graag naar toe willen gaan.

Img width 300 cas6090vk

Missie

De missie van Casa is: 'Door het kind naar een betere wereld – Education for Life'. 
Casa werkt aan een betere wereld door condities te scheppen waardoor het kind zijn volledig menselijk potentieel kan realiseren.

Visie

Wij willen kinderen een tweede thuis bieden; een ‘casa’. Een rijke, geordende omgeving waar kinderen vrij kunnen bewegen en waarbij begeleiding aansluit bij de behoefte van elk kind. Wij helpen ieder kind in zijn kracht te komen. Wij sluiten aan bij de ontwikkelingsfase van ieder kind door te inspireren en het kind te volgen. Wij bereiden onze kinderen voor op de uitdagingen van het leven. De potentie van het kind is groot en daagt ons uit. Basisvaardigheden staan in dienst van de ontwikkeling van het menselijke potentieel. De waarden zorgzaamheid, verantwoordelijkheid, respect en vriendelijkheid verbinden ons. 

Ambitie

 • Het kind is een wereldburger en neemt verantwoordelijkheid voor zijn eigen handelen, wat bijdraagt aan wereldvrede. 
 • Het kind heeft een lerende houding. 
 • Het kind is zelfsturend in het leerproces. 
 • Het kind kan keuzes maken, reflecteren, creatief denken en met verandering omgaan. 
 • Het kind kan zelf denken en doen.

6 pijlers van Casa

Deze 6 pijlers vormen de basis van ons unieke concept:

 1. AMI-Montessori norm.
 2. Tweetalig programma (Nederlands en Engels)
 3. "All day All year"
 4. De natuur, wetenschap en technologie als leraar
 5. Voorschools onderwijs
 6. Voeding en voedselvoorbereiding