2e Montessori ochtend

Zaterdag 15 maart om 10:00u hebben we de tweede Montessori ochtend. We gaan kijken naar de verschillende ontwikkelings fases, zoals Maria Montessori die beschreven heeft. Deze ochtend is open voor zowel ouders van Casa als andere belangstellenden.

Maria Montessori definieerde 4 stadia van ontwikkeling. Binnen deze fases zijn er periodes van groei waarbinnen het kind zich heel intens ontwikkeld. Daarna volgt een fase van rust waarin de nieuw verworven vaardigheden en geconsilideerd worden. Deze ontwikkeling naar onafhaneklijkheid wordt gestuurd door innerlijke drijfveren.

Deze bijzondere kijk op de ontwikkeling van de mens vormt de basis voor de inrichting van ons onderwijs. 

Wilt u hier meer over weten, dan kunt u bij ons aansluiten. Laat aub per mail weten of we u kunnen verwachten, [email protected].