Benoeming Casa tot Changemaker school

Ashoka is een wereldwijde organisatie, actief in meer dan 70 landen en heeft als doel: bijdragen aan sociale oplossingen.

Img width 300 casa changemaker school

Ashoka
Het idee: werken aan een wereld waarin elk individu in staat is om sociale problemen te herkennen en de vaardigheden bezit om bij te dragen aan een oplossing.

Het probleem: grote sociale problemen in de wereld zoals armoede, klimaatverandering of de vluchtelingenproblematiek worden steeds onoverzichtelijker. Oplossingen voor problemen worden daarmee ook steeds ingewikkelder.

De strategie: het versnellen van positieve veranderingen in de wereld door het ondersteunen en vergroten van het aantal Changemakers.

Wat is Ashoka?
Ashoka is een wereldwijde organisatie, actief in meer dan 70 landen en heeft als doel: bijdragen aan sociale oplossingen.

Ashoka Fellows
De strategie van Ashoka bestaat ten eerste uit het vinden van sociaal innovators die een volledig nieuwe en schaalbare innovatie hebben. Na een uitgebreid zoek- en selectieproces benoemt Ashoka hen tot Ashoka Fellows. Inmiddels ondersteunt Ashoka wereldwijd 3200 Fellows.

Een bekende Ashoka Fellow is Wikipedia oprichter Jimmy Wales.

Changemaker Scholen
De tweede pilaar van de strategie richt zich op het vergroten van het aantal changemakers. Daarom zoeken ze sinds 2011 naar Changemaker scholen. Dit zijn onderwijsinstellingen die de kinderen en jongeren, vaardigheden meegeven waarmee ze in de toekomst complexe problemen kunnen oplossen op basis van empathie, creativiteit, samenwerking, zelfregulatie en leiderschap. Er zijn over de hele wereld al meer dan 200 Changemaker scholen.

 Ashoka gelooft dat ieder empathisch en creatief kind, dat goed kan samenwerken en eigen keuzes maakt, veel meer kans maakt een changemaker te zijn. Dat betekent gemotiveerd om sociale problemen op te lossen en positieve verandering te initiëren in een snel en steeds veranderende wereld. Binnen de Everyone a changemaker visie, zien zij dus een belangrijke rol voor scholen. Scholen spelen een sleutelrol in de ontwikkeling van kinderen en om van hen de changemakers van de toekomst te maken, willen zij scholen die hier ook belang aan hechten ondersteunen.

Samenwerking met internationale bedrijven
Ten derde werkt Ashoka samen met internationale bedrijven om binnen bepaalde sectoren innovaties te versnellen. Zo werkt Ashoka samen met LEGO Foundation om innovators te zoeken in het educatieveld.

Ashoka Netherlands
Ashoka is sinds april 2015 officieel gestart in Nederland (Den Haag) en bestaat uit een stichting met een bestuur en een team van medewerkers waaronder vrijwilligers. Inmiddels zijn er in Nederland 4 Fellows.

Benoeming Casa tot Changemaker school
Op 24 juni jl. presenteerde Ashoka Netherlands in het Diligentia theater in Den Haag 3 nieuwe Fellows en de eerste 6 Changemaker scholen in Nederland: 5 middelbare scholen en 1 basisschool, namelijk Casa!

Vanuit Casa waren aanwezig Tessa Wessels, Barbera Stam (bestuur), Hugo Dirksmeier (bestuur), Jeanneke Willems (bestuur), Brigitte Schuurhuizen (leerkracht Onderbouw), Engelien de Bruin (intern begeleider), Bo Mynett (leerkracht Bovenbouw), Mariola Barth (Event team) en Renate Bonomelli (Event Team).

Er werd een kort filmpje getoond over Casa en Tessa hield een korte speech om Casa voor te stellen. Het was een erg leuke avond en heel inspirerend om te zien wat Ashoka doet en wat voor leuke en innoverende middelbare scholen er zijn in Nederland. 

Hoe nu verder als Changemaker school?
Op 3 september a.s. is Casa uitgenodigd om deel te nemen aan een Ashoka Netherlands Innovation Day on Education in Driebergen waar een aantal interessante sprekers zullen zijn en workshops.

Als Changemaker school maakt Casa nu deel uit van een wereldwijd netwerk, opgezet door Ashoka, om innovatieve scholen te identificeren, verbinden en steunen.

Wat dit concreet betekent zal in de toekomst nog verder duidelijk moeten worden.

  • Nieuwe fellows
    Nieuwe fellows