Casa bij presentatie Wijkatlas

De Wijkatlas Pijnacker- Noord is in november 2013 gepubliceerd. De wijkatlas geeft een breed beeld van de wijk Pijnacker-Noord en heeft als hoofddoel de sociale cohesie in Pijnacker-Noord te bevorderen.

Het eerste exemplaar wordt gepresenteerd aan wethouder Bert van Alphen, aan Kees Konings namens Wijkgericht Werken en aan de voorzitter Joop van den Berg.

De presentatie vindt plaats op vrijdag 22 november om 13.00 uur in het Parochiehuis, Oostlaan 38a.

De bewoners zijn welkom om bij deze "officiële" gebeurtenis aanwezig te zijn. De drie basisscholen Joseph, Casa en Willem-Alexander zullen een feestelijke bijdrage geven.