Casa start met Montessori bijeenkomsten

Montessori is veel meer dan een specifieke didactiek. Het gaat om een levenshouding en vooral om een bepaalde kijk naar de ontwikkeling van de mens. Het heeft impact op alle begeleiders van kinderen, dus ouders spelen een zeer belangrijke rol.

Casa organiseert één ochtend per maand om samen met ouders en andere belangstellenden te kijken naar de Montessori filosofie. De eerste ochtend vindt plaats op 15 februari om 10:00u tot 12:00u.

Het verschil tussen deze ochtenden en reguliere ouderavonden is dat er veel meer over Montessori filosofie verteld wordt. Tijdens de ouderavonden ligt de nadruk op de uitvoering daarvan binnen Casa.

Wij hopen u dan ook te ontmoeten op één of meerdere van deze ochtenden. Wilt u nog van tevoren laten weten of u komt door een mail naar [email protected] te sturen.

Graag tot 15 februari!