Een dagje in de Bovenbouw

Vanochtend hebben de kinderen heel hard gewerkt. Sommige kinderen werkten aan cross-multiplicaiton (cijferend vermenigvuldigen voor gevorderden), anderen aan procenten, woordsoorten, spelling en kosmisch onderzoek.

Img width 300 img 3796

Na de lunch gingen we naar buiten om bladeren te zoeken om ons the laten inspireren om kunst te maken. De kinderen waren super enthousiast! Ze spraken in het Engels omdat we 's middags Engels praten… "Look at this leaf! It is so pretty!" "Look at these leaves, they're all different colors!" "All the leaves are beautiful!" "Don't take too many leaves from the ground, the tree needs them to keep his roots warm!" "Ah a spider!" "Don't touch him! He is our friend!" "Look at this leaf! It looks like it's on fire!" 

Dit gebeurde na onze waardevolle werkweek, waar de kinderen heel veel hebben geleerd over planten. Ze hebben lessen gehad over de delen van planten, soorten delen, functies van de delen en hun relatie met het grotere geheel. 

Ik kreeg zo'n warm gevoel vanbinnen toen ik hoorde hoe de kinderen reageerde op de natuur. De lessen zijn als het zaaien van zaadjes, en deze zaadjes zijn al zo snel ontkiemd! De lessen en het werk gaven de kinderen kennis, uit kennis ontstaat begrip, uit begrip ontstaat waardering. Waardering voor de wereld om hen heen. Iets wat je kan zien als (iemand) je ogen opent.

Kijk ook op onze Facebook pagina voor meer berichten en foto's van onze activiteiten.

  • Leaf 2
    Leaf 2
  • Leaf 3
    Leaf 3
  • Leaf 4
    Leaf 4