Onderzoek naar de lunch

Twee studenten Voeding en Diëtiek gaan onderzoek doen naar de gezondheid van het door Casa aangeboden eten.

Casa vindt het belangrijk dat kinderen gezond en verantwoord voedsel binnen krijgen, omdat wij denken dat goed voedsel de concentratie en gezondheid en het welzijn van kinderen ten goede komt. Op de Casa website staat dat Casa voorziet in gezond, overwegend biologisch eten en drinken. Maar… is het eten dat wij bieden ook echt zo gezond en wat vinden de kinderen van het eten en drinken dat hen aangeboden wordt.

Om hier meer zicht op te krijgen zijn wij erg blij dat er twee studenten onderzoek komen doen naar de voeding op Casa. Zij stellen zich hieronder aan u voor:

"Wij zijn Anne en Anouk, vierdejaars studenten Voeding en Diëtetiek aan de Haagse Hogeschool. Momenteel voeren wij onze afstudeerscriptie uit op Casa. We vinden het een goed initiatief van Casa dat zij aandacht besteden aan voeding en gezondheid. We gaan ons de komende tijd verdiepen in de voeding die de leerlingen op school krijgen. Aan de hand van onze bevindingen gaan wij een voedingsbeleid opstellen dat gevoerd kan gaan worden door Casa. Aan het eind van deze periode van ongeveer 20 weken zullen wij een presentatie geven, waarin wij het voedingsbeleid toelichten. Als u hier interesse in heeft kunt u deze presentatie bijwonen en kunnen wij eventuele vragen beantwoorden. Wij willen bij deze toestemming vragen om het voedingsgedrag van uw kind op school kort te mogen observeren. Graag willen we ook een enquête uitzetten onder de ouders, om erachter te komen of en welke vragen er rondom het huidige voedingsbeleid spelen. Wanneer u hier bezwaar tegen heeft kunt u dit aangeven. Wij zijn erg enthousiast om de opdracht op deze school uit te mogen voeren en gaan met veel plezier de komende periode tegemoet!"