Toddler Group begint op Casa!

Casa wil het concept van kindcentrum graag verder uitbouwen.

Daarom gaan we medio 2018 starten met een tweetalige Montessori dreumes/peuter groep (van 1-3 jaar). We starten met 16 kindplaatsen en zullen dit langzaam verder uitbouwen. De locatie voor deze groep zal het Koningshof complex zijn.

Voor meer informatie ga naar https://www.casaschool.nl/toddler-groep-1-3-jaar

Er is ook een informatieavond op 14 maart 2018 om 20.00.