Toekenning registratienummer

Wij zijn erg verheugd met het bericht dat wij met ingang van 11 augustus 2011 zijn opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang.

Het kinderdagverblijf is opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang onder registratienummer 150146346, en de buitenschoolse opvang onder registratienummer 186688489. Onder het kinderdagverblijf vallen de kinderen van 3 jaar. De kinderen van 4 jaar en ouder die het totaalpakket afnemen vallen onder de buitenschoolse opvang.