Veiligheidsbeleving Onderzoek

Een schoolklimaat dat veiligheid biedt is een voorwaarde om te kunnen leren, het verhoogt de onderwijsprestaties en vermindert verzuim.

Een schoolklimaat dat veiligheid biedt is een voorwaarde om te kunnen leren, het verhoogt de onderwijsprestaties en vermindert verzuim. De directie van Casa wil middels een onderzoek een inventarisatie doen van 

  • Uw idee en gevoel van veiligheid voor de leerlingen op Casa 
  • Het gevoel van veiligheid bij de kinderen zelf

Deze maand ontvangt u per e-mail een uitnodiging voor deelname aan dit onderzoek. Het wordt zeer gewaardeerd als u dit korte onderzoek voor ons wilt invullen. 

De kinderen worden volgende week benaderd om een vragenlijst in te vullen/laten vullen. Deze vragenlijst zal een gelijke strekking hebben qua inhoud van de vragen.