VVD vraagt groei Casaschool optimaal te accommoderen

De tweetalige Casaschool zal na het vertrek van Skippy uitbreiden op de Berkenhoflocatie aan de Acacialaan/Goudenregensingel en de locatie Ru Parésingel verlaten. Het schoolgebouw in Klapwijk staat op de nominatie om in 2014 te worden gesloopt.

Dit heeft wethouder Van Egmond met de bewoners afgesproken, terwijl de onderwijsbestemming van kracht blijft. De VVD-fractie heeft gevraagd de sloop uit te stellen, totdat de groei voor de Casaschool volledig is geaccommodeerd.

De Casaschool zal in 2015 de stichtingsnormmoeten halen om haar bestaansrecht zeker te stellen. De Berkenhoflocatie is daarvoor te klein. Omdat er vooralsnog geen tweede locatie beschikbaar is, heeft de VVD-fractie meerdere malen gevraagd om de sloop van de locatie Ru Parésingel uit te stellen, totdat duidelijk is waar Casaschool verder kan groeien. Edo Haitsma (VVD): “Zolang er geen nieuwe locatie klaar is voor ingebruikname, moeten we de groei van Casaschool niet frustreren door eerst de oude schoenen weg te gooien, voordat we nieuwe hebben.”

Het College heeft toegezegd de locatie aan de Ru Parésingel te slopen als de tweede locatie beschikbaar is.

Bron: Telstar, jaargang 77, nr 4