Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad bestaat uit een ouder- en leerkrachtgeleding en is een verplicht orgaan.

De MR houdt zich bezig met het (nieuwe) beleid binnen Casa. Zij geeft advies, denkt mee en initieert beleid waar nodig. Op bepaalde punten heeft de MR advies- en instemmingsrecht. Tevens evalueert de MR het gevoerde beleid, is zij luisterend oor voor ouders en maakt zij zaken bespreekbaar.

De MR bestaat uit een vertegenwoordiging van ouders en van leerkrachten.

De MR vergadert eens in de 6 weken, samen met de Oudercommissie, en is bereikbaar via mail of uiteraard persoonlijk via de leden.

De notulen zijn in te zien op de administratie en op te vragen bij de mr via [email protected]

  Teamleden & Contact

  1. Img width 300 casa profiel

   Dennis Hulzebosch

  2. Img width 300 foto marlies

   Marlies Groen

  3. Img width 300 2016 8 22 123141 casa

   Miranda van Rossen

  4. Img width 300 richard spek

   Richard Spek

  5. Img width 300 sanneke klein

   Sanneke Eshuijs

  6. Img width 300 2016 8 22 122419 casa

   Walter Gielen