School- en vakantietijden

Casa is 50 weken per jaar van 8.00 tot 18.00 uur geopend.

Img width 300  cas5950vk

Afhankelijk van of uw kind het basispakket of het totaalpakket afneemt, zijn de school- en vakantietijden flexibel in te delen. Casa biedt aan alle leerlingen minimaal 940 uur per jaar onderwijs.

Door Casa aangewezen vrije dagen

Jaarlijks is er een aantal door Casa aangewezen vrije dagen. Deze gelden voor alle leerlingen.

  • Tussen kerst en oud en nieuw.
  • Op algemeen erkende feestdagen: 2e Paasdag, 2e Pinksterdag en Hemelvaartsdag en de dag na hemelvaart.
  • Op nationale feestdagen: Koningsdag en Bevrijdingsdag (1 x per 5 jaar; eerstvolgende 2015).
  • Studiedagen voor het personeel. Zodra deze zijn vastgesteld staan deze in de agenda en in het vakantierooster.