Tarieven

De tarieven van Casa zijn afhankelijk van de leeftijd van het kind (3 jaar of ouder dan 3 jaar) en het af te nemen pakket.

Img width 300  cas6086avk

Kosten 3-jarigen

De kosten voor een 3-jarige hangen af van het aantal af te nemen dagen per week. Deze kosten komen overeen met de kosten voor een reguliere dagopvang. Ouderbijdrage, eten en drinken, uitjes en feesten zijn hier bij inbegrepen. Het is mogelijk om een combinatie te maken van (een) korte en (of) lange dag(en). Zie de prijslijst onderaan de pagina.

 

Kinderen van 4 tot en met 12 jaar

Voor kinderen vanaf 4 jaar bestaat het tarief uit 2 componenten:

  1. Vrijwillige ouderbijdrage à € 1054 per jaar
  2. De tweede component is afhankelijk van het pakket dat u afneemt. Zie hiervoor de prijslijst onderaan de pagina. Let op: dit zijn bruto tarieven, zonder opvangtoeslag vanuit de overheid.

Alle tarieven kunnen over twaalf maanden gespreid betaald worden.

Vrijwillige ouderbijdrage

Van de ouderbijdrage worden de snacks en lunch betaald en alle niet door de overheid gesubsidieerde activiteiten en materialen. Hierbij kunt u denken aan uitjes, zoals bezoeken aan musea, werkweek, Engelstalig materiaal en (deels) Engelstalige docenten, natuuronderwijs, viering van feestdagen, inrichting van de bibliotheek en extra projecten onder begeleiding van externe specialisten.

Wij vragen u jaarlijks een contract te ondertekenen waarin u akkoord gaat met het betalen van de vrijwillige ouderbijdrage.

Urenberekening

Voor alle pakketten zijn de uren waarmee we rekenen;

  • korte dagen: 6 uur, van 8.00 uur tot 14.00 uur (voor driejarigen of NSO vakantiedagen voor 4 t/m 12 jarigen).
  • lange dagen: van 10 uur van 8.00 uur tot 18.00 uur ( voor driejarigen of NSO vakantiedagen voor 4 t/m 12 jarigen).
  • een middag: 4 uur van 14.00 uur tot 18.00 uur ( extra NSO middag, dit kan alleen als uw kind die dag ook van 8.00 uur tot 14.00 uur op Casa is, dit wordt achteraf in rekening gebracht).

Vergoedingen van opvanguren door de overheid

De wet kinderopvang regelt welke tegemoetkoming u mag verwachten van de overheid. Voor informatie over de hoogte van de kinderopvangtoeslag en een rekenmodule verwijzen wij u naar www.toeslagen.nl.

In 2012 zijn er veel regels veranderd voor de kinderopvangtoeslag. De informatiesheet kunt u downloaden bij www.rijksoverheid.nl/kinderopvangtoeslag

LRK nummers Casa

Voor het aanvragen van een vergoeding heeft u de LKR nummer(s) nodig van Casa. Deze staan vermeld op bij de contact gegevens.