Toelating en aanmelding

Kinderen in het Montessorionderwijs kennen een bepaalde werkwijze, waarvan keuzevrijheid, verantwoordelijkheid en zelfdiscipline een belangrijk onderdeel zijn.

Img width 300  cas6061avk

Dit ontwikkelingsproces start in de onderbouwperiode. Het is dus zeer belangrijk voor onze leerlingen om van jongs af aan Montessorionderwijs te volgen. Mede om deze reden nemen we bij voorkeur kinderen voor de onderbouw (3 t/m 5 jaar) aan. En oudere kinderen tot en met 9 jaar, mits zij een Montessori achtergrond hebben. Kinderen van 6 t/m 9 jaar zonder Montessori achtergrond mogen eerst twee tot vijf dagen meedraaien in de groep. De directie besluit hierna in overleg met de ouders of het in het belang van het kind is om op Casa toegelaten te worden.

Wachtlijst

Casa heeft een wachtlijst; alle plekken die vrijkomen worden vanuit de wachtlijst gevuld. 

start met 3 jaar
Uw kind start op Casa als het 3 jaar oud is. Voor een kans op plaatsing verdient het aanbeveling om uw kind zo vroeg mogelijk aan te melden (zie hieronder het kopje ‘Aanmeldingsprocedure’). Een kind dat al (een) ouder(e) broertje(s) of zusje(s) op Casa heeft, krijgt voorrang op de wachtlijst. Vergeet u in dat geval echter ook niet om uw kind op tijd aan te melden. 

4- en 5-jarigen
Mocht u uw kind pas op 4- of 5-jarige leeftijd op Casa willen laten starten, dan is de kans heel klein dat wij uw kind kunnen aannemen. Alle plekken die Casa beschikbaar heeft voor 4-en 5-jarigen worden namelijk opgevuld door de kinderen die al met 3 jaar zijn gestart op Casa. U kunt uw kind wel op de wachtlijst laten plaatsen. Mocht er toch een plek vrijkomen, dan wordt deze opgevuld vanuit de wachtlijst. 

Toelatingseisen

Alle kinderen zijn toelaatbaar, mits:

  • Uit de aanmeldingsinformatie blijkt dat de medewerkers van Casa de zorg en begeleiding aan de leerling kunnen geven die de ouders nodig achten;
  • De ouder(s) en/of de leerling de uitgangspunten en de werkwijzen van onze school onderschrijven;
  • Er sprake is of kan zijn van het respecteren en in stand houden van rust en/of de veiligheid; 
  • Er sprake is van voldoende opnamecapaciteit;
  • Er een uitschrijfbewijs en onderwijskundig rapport van de vorige school overhandigd kan worden (dit geldt alleen voor leerlingen die van een andere school of onderwijsinstelling komen).

Aanmeldingsprocedure

Het verdient aanbeveling uw kind zo vroeg mogelijk aan te melden. U kunt dit via casaschool.flexkids.nl/aanvraag doen. U hoeft hiermee niet te wachten tot u bij een informatieochtend bent geweest. Na deze aanmelding is uw kind nog niet officieel op Casa ingeschreven maar komt het wel op de wachtlijst voor de inschrijfprocedure. Als er plek is, krijgt u een bevestiging van deze aanmelding waarmee een plek voor uw kind is gereserveerd.

Daarnaast nodigen wij u uit voor een informatieochtend. We gaan dan met elkaar in gesprek over uw kind en wat Casa uw kind te bieden heeft. Op een informatieochtend neemt u kennis van hoe het er op Casa aan toe gaat en stellen wij u in de gelegenheid om kinderen op Casa te observeren. Het is niet de bedoeling dat u dan uw kind meebrengt.

Als u uw kind heeft aangemeld en naar een informatieochtend bent geweest wordt u ongeveer 6 maanden voor de startdatum (of later als de periode voor de startdatum korter is) uitgenodigd voor een intake gesprek met de directie. Na het gesprek wordt er een schoolovereenkomst, ouderbijdrageovereenkomst en eventueel een opvangovereenkomst verstuurd. Uw kind is definitief ingeschreven wanneer door ouders en de directie van Casa de school- en opvangovereenkomsten ondertekend zijn.

Als u hierover nog vragen heeft, kunt u contact opnemen via [email protected].

Kijkt u in de agenda voor de eerstvolgende informatieochtend.

Afspraak maken

Voor het maken van een afspraak voor het bijwonen van een informatieochtend verzoeken wij u een mail te sturen naar [email protected] met daarin de volgende gegevens: uw naam en telefoonnummernaam en geboortedatum van het kind en de gewenste startdatum. Tevens verzoeken we u aan te geven of u de informatiebijeenkomst in het Nederlands of het Engels wilt volgen.