Voorschools onderwijs

Rond hun derde jaar richt het kind zich intens op zijn omgeving, waarin zich ook andere personen bevinden, en gaat het de wereld ontdekken.

Img width 300  cas6139vk

Jonge kinderen ondergaan rond het derde levensjaar een belangrijke verandering. Tot hun derde jaar hebben ze kwaliteiten, vermogens en kennis aangeleerd die het ze mogelijk maakt om onafhankelijk te bewegen. Rond hun derde jaar richt het kind zich intens op zijn omgeving, waarin zich ook andere personen bevinden, en gaat het de wereld ontdekken. Het kind heeft nu een goed doordachte, geordende en stimulerende omgeving nodig om zich vrij te kunnen ontwikkelen. Binnen deze omgeving zijn ook oudere kinderen aanwezig. De ervaring leert dat kinderen gedurende deze leeftijd gedreven worden door hun intrinsieke motivatie zichzelf te ontwikkelen en door het observeren van andere kinderen. Veel materialen binnen het Montessori onderwijs zijn speciaal ontwikkeld voor kinderen vanaf drie jaar.

Naast interesse voor de activiteiten in de speciaal voor hen voorbereide omgeving, ontstaat er gedurende het derde levensjaar een sociale bewustwording. 'De ander' wordt ontdekt. Taal als communicatiemiddel wordt belangrijk en krijgt een nadrukkelijkere functie.

Cognitieve flexibiliteit, creativiteit, ordening en zelfbeheersing zijn vaardigheden waar kinderen juist op jonge leeftijd gevoelig voor zijn. Ze hebben in de leeftijd van 0 tot 4,5 jaar een gevoelige periode, waarin hun zintuiglijke waarneming wordt verfijnd, de grove en fijne motoriek wordt ontwikkeld en verfijnd en meerdere talen aan te leren zijn. Dit biedt dus mogelijkheden voor het onderwijssysteem. Niet om kinderen op nog jongere leeftijd vol te stoppen met kennis, maar wel om ze een stimulerende en structurerende omgeving te bieden, waar ze zich optimaal kunnen ontwikkelen in de voor hen gevoelige periodes.

Tessa Wessels, een van de oprichters van Casa, heeft als gevolg van haar ervaringen die ze had met driejarigen in de VS het als een van de primaire doelen voor ogen gehad om ook driejarigen bij Casa onderwijs te bieden. Hierin is Casa nu ook een van de voorlopers in Nederland.

Gelukkig wordt de waarde van voorschoolse educatie overal in onderwijsland inmiddels erkend. Ook de Onderwijsraad pleit voor een pedagogisch hoogwaardig aanbod voor alle kinderen in deze belangrijke fase van hun ontwikkeling. Het advies ‘Naar een nieuwe kleuterperiode in de basisschool’ is op 26 mei 2010 gepresenteerd. Zie de link onder aan deze pagina.